Privacy statement


Wie is Totality | careers in banking?
Totality Recruiting Services B.V. (hierna Totality) is een zakelijk dienstverlener actief in de flexibele inzet van professionals. Zij zijn gevestigd in Ravenstein (NB) aan de Monseigneur Zwijsenstraat 7. Totality is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Dit statement is van toepassing op (aanstaande) kandidaten, werknemers en gebruikers van de website van Totality. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, wat Totality hiermee doet en hoe zij deze verwerken, de reden daarvan en op welke manier dit gebeurt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Totality en met welk doel?
In het kader van de dienstverlening legt Totality gegevens vast in haar database ten behoeve van eigen gebruik en gebruik door derde partijen, genoemd in deze verklaring.

De volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, BSNnummer, e-mailadres, betaalgegevens, C.V., identiteitsbewijs, nationaliteit, opleidingsgegevens;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • IP-adres, Cookie ID en surfgedrag.


Totality verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerkt Totality persoonsgegevens bij het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten, bij het werven van kandidaten, bij de uitbetaling van kandidaten en voor marketingdoeleinden als nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Totality verwerkt en legt persoonsgegevens vast van verschillende partijen, namelijk:

 • Websitebezoekers
 • Kandidaten
 • Sollicitanten
 • Zelfstandigen zonder personeel
 • Werknemers
 • Opdrachtgevers

Wij verwerken deze gegevens om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbinden
 • Gewerkte uren vast te leggen
 • Marketingactiviteiten uit te voeren zoals het sturen van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Betalingen te kunnen verwerken

Totality bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen dient Totality haar persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke bewaartermijnen of verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoek van de desbetreffende persoon, verwijdert Totality de persoonsgegevens uit haar systemen. Als een kandidaat toestemming heeft gegeven persoonsgegevens te mogen bewaren, zal Totality dit gedurende twee jaar bewaren. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Gegevens worden verstrekt aan derde partijen:
- Mailchimp: via deze partij worden de mailings verstuurd vanuit Totality waartussen
gegevensoverdracht plaatsvindt. Met deze partij vindt een gebruikersovereenkomst plaats.
- Google Analytics: Totality maakt gebruik van Google Analytics om de webstatistieken van de
website te analyseren en het gebruikersgedrag vast te stellen. Met Google is een
gebruikersovereenkomst afgesloten. Lees verder bij het onderdeel ‘technische informatie en
cookies’.

Wanneer verzamelt/verwerkt Totality persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen als:

 • Jij jezelf op een wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze activiteiten en/of
 • dienstverlening
 • Je onze website of social media-kanalen bezoekt en/of gegevens hierop invult

Keuze voor wijzigen/verwijderen persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen. 

Recente vacatures