Totality is wederom ISO- en SNA gecertificeerd

Het belang van kwaliteitsmanagement, duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen en betrouwbaarheid in de detacheringssector nemen steeds meer toe. Daarom is het voor ons belangrijk we onze processen goed op orde hebben. Met het behalen van beide certificaten voldoen we daar wederom aan en daar zijn we trots op! Maar, wat houden beide certificaten in?

ISO, wat wordt daarmee bedoeld?
ISO-normen zijn internationale standaarden die een bepaalde basiskwaliteit van het betreffende bedrijf garanderen. Totality is ISO-gecertificeerd op een combinatie van 9001 en 14001. Klinkt goed, maar wat houden beide normen precies in?

ISO 9001 is dé mondiaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. De norm helpt organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid.

ISO 14001 is dé basis voor milieumanagement als onderdeel van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. De norm sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden.

Een bedrijf krijgt en behoudt een ISO-certificering niet zomaar. Gedurende het hele jaar worden de interne processen kritisch bekeken op functionaliteit en worden doelstellingen geformuleerd welke periodiek worden gemonitord op realisatie ervan. Een onafhankelijke externe organisatie toetst ieder jaar of het bedrijf voor 100% aan alle eisen voldoet. Vervolgens komt er een jaarlijkse controle audit om deze normen te blijven toetsen.

SNA, waar staat dat voor?
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast wordt gecheckt of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel ervan is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Bedrijven met een SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Oftewel, dé norm voor betrouwbaarheid en voor Totality dus onmisbaar om te hebben.

Meer informatie
Wil je meer weten over deze ISO-certificering of rondom ons SNA-keurmerk? Of wil je meer informatie over wat Totality voor opdrachtgevers of voor Interim Professionals kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we staan voor je klaar.