Facebook
LinkedIn
Instagram
Terug

 

De VAR verdwijnt, en nu?

De VAR verdwijnt, en nu?

02 maa 2016

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een nieuw fiscaal contract tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers, dat schijnzelfstandigheid moet voorkomen. Op voorstel van staatssecretaris Wiebes komt de huidige VAR-verklaring per 1 mei 2016 te vervallen. Daarvoor in de plaats komen, per sector of beroepsgroep, zogeheten 'modelovereenkomsten' waarbij freelancers en hun opdrachtgevers hun arbeidsrelatie vooraf vastleggen. Opdrachtgevers zijn daarmee voortaan medeaansprakelijk als zij zzp'ers in een verkapt dienstverband nemen en daarvoor dan geen loonbelasting en sociale premies afdragen. Er komt een overgangsperiode van een jaar.

 

In zo'n nieuwe modelovereenkomst leggen zzp'er en opdrachtgever samen vast dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband, maar dat de zzp'er echt een zelfstandige is. Een opdrachtgever die zich niet aan het contract houdt, kan een naheffing tegemoet zien waarbij hij alsnog werknemerspremies moet betalen. Bij het huidige VAR-systeem was alleen de zzp'er verantwoordelijk voor de fiscale consequenties van zijn werkzaamheden.

 

Totality Informatisering B.V. zal voor alle nieuwe opdrachten na 1 mei 2016 overgaan tot een nieuwe overeenkomst met de freelancer (de opdrachtnemer). Deze overeenkomst zal voorlopig gelijk zijn aan de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-09 opgestelde modelovereenkomst. Daarnaast wordt momenteel door de Branche Organisatie voor Intermediairs en Brokers (Bovib), waar Totality lid van is, gewerkt aan een specifieke overeenkomst voor onze IT professionals. Zodra deze modelovereenkomst klaar is zal deze overeenkomst door Totality worden gebruikt. Mochten er ontwikkelingen zijn die een aanpassing op bovenstaande nodig maken, dan zullen wij jullie hierover zo snel mogelijk informeren.

 

Inhoudelijk lijkt deze modelovereenkomst overigens weinig te verschillen van de door Totality Informatisering al vele jaren gebruikte "Overeenkomst van Opdracht". De IT Professionals in het netwerk van Totality hebben altijd al voldaan aan de wettelijke eisen van zelfstandig ondernemerschap. Wij zien deze nieuwe wetgeving voor ons professionals-segment, de Freelance IT Professional, dan ook voornamelijk als een administratieve verandering. Met zelfs een mooi voordeel: de VAR-verklaring hoeft niet meer aangevraagd te worden.