Facebook
LinkedIn
Instagram
Terug

 

Disculpatieregeling en SNA-Keurmerk

Disculpatieregeling en SNA-Keurmerk

11 nov 2014

Risicomanagement is een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering van Totality | Careers

Zowel in de arbeidsrechtelijk sfeer als op het gebied van fiscaliteit kan Totality | Careers een beroep doen op de disculpatieregeling inlenersaansprakelijkheid. Deze regeling geeft inleners meer zekerheid in het kader van de Wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid (WKA). 

 

Totality | Careers is sinds 2013 gecertificeerd voor de SNA Norm (NEN-4400-1). De NEN-4400-1 norm behoedt inleners en opdrachtgevers van (onder)aannemers voor aansprakelijkstelling voor onvolledige, onjuiste of niet afgedragen sociale verzekeringspremies en belastingen en biedt een waarborg dat gewerkt wordt met mensen die gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Voor al onze opdrachtgevers biedt deze norm een  optimale bescherming tegen claims vanuit de Wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid.

 

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

 

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Door te voldoen aan deze normen, welke halfjaarlijks worden getoetst, vormt Totality | Careers voor haar opdrachtgevers een betrouwbare partner.